Sunset at Sukhothai’s Wat Mahatat

Wat Mahatat Sunset at Sukhothai Historical Park

Sunset at Wat Mahatat in Sukhothai Historical Park.